Kehittämisyhtiö Witaksen uutiskirje, joulukuu 2022

Witas-alueella tapahtuu

Kehittämisyhtiö Witaksen uutiskirje — joulukuu 2022

Uutiskirjeessämme tiedotamme ajankohtaisista asioista yritysneuvontapalveluihin, tilaisuuksiin, rahoituksiin, aluekehittämiseen ja koulutustarjontaan liittyen yhteistyössä verkostomme kanssa.

Luet parhaillaan kuluvan vuoden ja yhden Witas-aikakauden viimeistä uutiskirjettä. Witas uudistuu ja samalla myös uutiskirjeemme uudistuu vuoden 2023 alkupuolella.

Toimitusjohtajan katsaus vuoteen 2022

Päällimmäisenä kuluneesta vuodesta tulee mieleen kehittämisyhtiön osittainen purkautumisprosessi ja sen eri vaiheet. Käydyt alkukeskustelut, kuntapalaverit, omistajakokoukset, tehdyt selvitykset, hallituksen kokoukset jne. muodostivat vaiheittain edenneen prosessin, joka lopuksi lyötiin lukkoon ja päätettiin vapaaehtoisesti ja yhteisymmärryksessä 3.11.2022 omistajakuntien ja kehittämisyhtiön yhteisellä puitesopimuksella. Tässä sopimuksessa sovittiin tavasta ja aikataulusta kolmen kunnan irtaantumisesta kehittämisyhtiöstä.

Vuoden 2023 alusta alkaen Witas toimii edelleen yhtiömuotoisena ja Viitasaaren kaupungin täysin omistamana kehittämisyhtiönä kuuluen näin kaupungin konserniohjauksen piiriin. Yhtiöllä on uusi hallitus ja tuleva strategia valmistellaan kaupungin strategiaa silmällä pitäen. Viitasaaren kaupungin kanssa on solmittu yhteistyösopimus, joka määrittää yhtiön keskeiset toiminnan raamit ja tavoitteet seuraavaksi kolmeksi vuodeksi. Witas on puitesopimuksen allekirjoituksen jälkeen alkanut noudattamaan sopimuksessa sovittuja toimenpiteitä ja valmistellut sekä sopeuttanut tehtäviään että resurssejaan tulevaa omistajaa ja budjettia silmällä pitäen.

Voidaan ajatella, että kehittämisyhtiön perustehtävässä ei mikään muutu. Me olemme edelleen yrittäjää ja elinkeinojen ja elinvoiman kehittämistä varten, sekä suoran yritysneuvonnan että kehittämishankkeiden toiminnan kautta. Sitten toisaalta tavassa ja näkökulmassa, miten sitä jatkossa teemme, muuttuu aika lailla kaikki. Jatkossa Witas vastaa yhden kunnan alueen yrityksistä ja niiden auttamisesta kaikissa elinkaaren vaiheissa, joten asioita voidaan tehdä jatkossa eri tavalla ja erilaisilla resursseilla. Alueella siirrytään alueellisesta kehittämisestä kuntakohtaiseen kehittämiseen. Tämä tarkoittaa, että aiemmin yhden katon alla oleva osaaminen pilkkoutuu ja välttämättä kaikkea vaadittavaa osaamista ei enää yhdestä kunnasta, yhtiöstä tai yksiköstä löydy. Jokaisen kunnan palvelun taso riippuu kunnan omista resursseissa.

Päätin joskus puoli vuotta sitten, etten julkisesti kritisoi ketään tai mitään yhtiön purkautumiseen liittyvissä asioissa. En tee sitä nytkään. Totean vain sen, että yhtään faktapohjaista perustetta purkautumiseen, asiaa, jossa olisimme selkeästi epäonnistuneet, ei ole pystytty esittämään. Toki, aina ja jatkuvasti, jokainen osa-alue kaipaa kehittämistä alati muuttuvassa ympäristössä. Witas on toiminut kaikilla julkisilla mittareilla mitattuna varsin kiitettävästi, ollen Keski-Suomen paras kehittämisyhtiö. Katseet on jonkin aikaa suunnattu ensi vuoteen ja tästä palkintopallisijasta ei ole mitään syytä luopua jatkossakaan. Tavoitteena on aina olla pikkasen parempi kehittämisyhtiö 😊

Vaikka päällimmäisenä mielessä on tästä kuluneesta vuodesta yllä kuvattu iso yksittäinen asia, niin täytyy muistaa, että olemme koko ajan hoitaneet tämän rinnalla meidän perustehtäväämme, niin hyvin kuin se on tilanteesta huolimatta ollut mahdollista. Vuoteen sisältyy paljon hyviä asioita asiakkaiden kanssa, onnistumisia ja selkeää eteenpäin menemistä esimerkiksi seutuyhteistyössä. Tänä vuonna olen erityisen ylpeä Witaksen henkilöstöstä, joka on pystynyt säilyttämään työssään sen korkean laadun ja hyvän hengen, joka kuuluu meidän arvoihin ja toimintaan. Kiitos vielä kaikille Witaslaisille kuluneesta vuodesta!

Ajatukset on jo suunnattu tulevaan. Jatkossakin yhteistyö eri toimijoiden välillä tulee olemaan alueen menestykseen suuresti vaikuttava tekijä. Toivotan kaikille sidosryhmille hyvää joulun aikaa ja tsemppiä alkavaan vuoteen!

Tapani Laitinen

Lomaseutu ja Paikalliset.fi-palvelu päättyvät

Kehittämisyhtiö Witaksen osittaisen purkautumisen vuoksi joudumme lopettamaan matkailijoita ja matkailuyrityksiä Kinnulassa, Kivijärvellä, Pihtiputaalla ja Viitasaarella palvelleen Lomaseutu-sivuston sekä kuntalaisia, matkailijoita ja yrityksiä palvelleen Paikalliset-palveluhakemiston. Paikalliset.fi-palveluhakemisto loppuu tammikuun 2023 loppuun mennessä ja Lomaseutu loppuu helmikuun 2023 loppuun mennessä.

Matkailusisältöjä tullaan hyödyntämään ja siirtämään Sydänsuomessa-sivustolle niin paljon kuin mahdollista. Kunnat vastaavat kuitenkin jatkossa omista matkailutoiminnoistaan itsenäisesti. Suosittelemme matkailuyrittäjiä olemaan aktiivisesti yhteistyössä Keski-Suomen matkailun alueorganisaatioon Visit Jyväskylä Regioniin, jonka kanssa yhteistyö jatkuu sopimuksen mukaisesti ainakin vuoteen 2024 asti. Visit Jyväskylä Region tarjoaa matkailualan yrityksille ja tapahtumille runsain määrin kouluttautumismahdollisuuksia ja markkinointinäkyvyyttä.

On ollut ilo saada olla mukana nostamassa esiin Witas-alueen ja sen yrityksien näkyvyyttä kanavissamme. Haluamme omalta osaltamme kiittää teitä kaikkia hyvästä yhteistyöstä ja toivottaa teille menestystä tuleville vuosille.

Jasmine Välikangas
Marja Vähäsarja

Somekoulutus yrittäjille tammi-helmikuussa 2023

Yrittäjä, tahdotko tavoittaa enemmän asiakkaita? Tule mukaan käytännönläheiseen somekoulutukseen, jossa kehität osaamistasi ja parannat yrityksesi näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa. Maksuttoman koulutuksen aikana opit muun muassa rakentamaan omaa yritysbrändiäsi, tunnistamaan keskeiset kohderyhmäsi ja suunnittelemaan sekä toteuttamaan massasta erottuvia somepäivityksiä. Koulutus on avoin kaikille Viitasaaren, Pihtiputaan, Kivijärven ja Kinnulan yrityksille. Koulutus alkaa tammikuussa 2023 ja sisältää kuusi koulutuskertaa tiistaisin klo 17.30-19.30 Viitasaaren Digikeskuksessa (Keskitie 4). Kouluttajana toimii Essimartta. Ilmoittaudu mukaan 5.1.2023 mennessä Manu Aunolalle, 044 537 2507 / manu.aunola[at]witas.fi.

Yhteistyötä pohjoisen Keski-Suomen matkailuun -tilaisuus 12.1.2023

Tervetuloa mukaan Kannonkosken, Karstulan, Kinnulan, Kivijärven, Kyyjärven, Pihtiputaan ja Viitasaaren matkailutoimijat sekä kuntien edustajat matkailun verkostoitumistilaisuuteen keskustelemaan tulevaisuuden yhteistyötarpeista. Verkostoitumis- ja ideoimistilaisuus järjestetään torstaina 12.1.2023 klo 15-18 Piispalassa (Kurssitie 40, Kannonkoski). Pohjoisen Keski-Suomen neljä kuntaa ovat kehittäneet matkailua yhteisen Lomaseutu-brändin alla. Nyt kuntayhteistyö on loppumassa ja on tarpeen miettiä, millä kokoonpanolla ja millä kärjillä pohjoisen Keski-Suomen matkailua voidaan jatkossa kehittää. Tilaisuuden järjestää Sydänsuomen alueyhteistyölle pikastartti -hanke, jota rahoittaa Keski-Suomen liitto Kehittämisrahastosta ja hallinnoi Kehittämisyhtiö Karstulanseutu Oy.
Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan

KEXRI – ihmisiä ja osaamista XR-ympäristöissä

Laajennetun todellisuuden (XR) teknologiat yleistyvät pikku hiljaa yritysten arjessa. Tapoja hyödyntää teknologioita on monia, lisätietoja tuovista QR-koodeista virtuaalitodellisuudessa koettaviin toiminnallisiin ympäristöihin ja paljon siltä väliltä. Mikäli asia ei tuntuisikaan vielä ihan ajankohtaiselta, kannattaa aiheeseen tutustuminen aloittaa jo nyt. Yritykset voivat hyötyä XR-teknologioiden käytöstä muun muassa seuraavissa toiminnoissa:

Koulutus ja perehdytys: XR-teknologiaa hyödyntämällä voidaan luoda immersiivisiä koulutuskokemuksia, jotka mahdollistavat työntekijöiden uusien taitojen ja tietojen oppimisen simulaatioympäristössä. Tämä voi olla erityisen hyödyllistä pk-yrityksille, joilla on rajalliset resurssit, sillä se säästää aikaa ja rahaa verrattuna perinteisiin koulutusmenetelmiin.
Tuotekehitys ja protot: XR-teknologian avulla voidaan luoda virtuaalisia prototyyppejä ja simulaatioita, jotka mahdollistavat tuotteiden testaamisen ja tuotekehityksen nopeammin ja kustannustehokkaammin.
Markkinointi ja myynti: XR-teknologioilla voidaan luoda interaktiivisia, kiinnostavia markkinointi- ja myyntikokemuksia, jotka auttavat yrityksiä erottumaan kilpailijoista. Esimerkiksi ovia myyvä kauppa voisi käyttää lisättyä todellisuutta (AR) tarjotakseen asiakkaille mahdollisuuden virtuaalisesti kokeilla erilaisia ulko-ovia omaan kiinteistöön tai kiinteistönvälittäjä voisi käyttää virtuaalitodellisuutta (VR) tarjotakseen potentiaalisille ostajille virtuaalisia kiertokäyntejä myytävissä kiinteistöissä.
Yhteistyö ja etätyö: virtuaalitodellisuuden yhteistyötiloja hyödyntämällä voidaan edistää etätiimien yhteistyötä, jolloin tiimin jäsenet voivat työskennellä yhdessä ja jakaa tietoja reaaliajassa, vaikka he sijaitsevat fyysisesti eri paikoissa.
Yrittäjä, haluatko ideoida XR:n mahdollisuuksista omassa liiketoiminnassasi?

Kutsu KEXRI-tiimimme käymään yrityksessäsi ottamalla yhteyttä projektipäällikkö Kirsi Niskaseen, kirsi.niskanen[at]witas.fi / 044 577 6390. KEXRI yhdistää paikalliset elinkeinoelämän, tutkimuksen ja kehityksen, sekä koulutusalan toimijat ja rakentaa maakunnan osaamista virtuaalitodellisuuksien ja lisätyn todellisuuden hyödyntämisestä eri toimialoilla.

KEXRI-hankkeen hallinnoijana toimii Kehittämisyhtiö Witas Oy ja osatoteuttajina Kehittämisyhtiö Karstulanseutu Oy, Jyväskylän ammattikorkeakoulu JAMK, Jyväskylän yliopisto, Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto POKE sekä Äänekosken Kehitys Oy. Rahoittajina toimivat Keski-Suomen liitto Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) sekä toteuttajaorganisaatiot.

Toleranssi ja Revanssi yrittäjän apuna

Toleranssi auttaa yrittäjiä menestymään muuttuvassa toimintaympäristössä muun muassa maksuttomien valmennusten kautta. Tammikuussa 2023 alkaa kuusiosainen somemarkkinoinnin koulutuskokonaisuus, jossa käydään käytännönläheisesti läpi keinoja sosiaalisen median näkyvyyden parantamiseen ja somen hyödyntämiseen uusien asiakkaiden hankkimisessa. Kevään aikana on tulossa webinaareja ja klinikoita mm. yritysrahoitukseen ja hyvinvointiin liittyen. Lisäksi hankkeen toimenpiteenä on mahdollista saada 2–4 päivää yrityskohtaista valmennusta esimerkiksi markkinointiin sekä yrittäjille henkilökohtaista sparrausta yhteisesti sovittavan aikataulun mukaisesti.

Revanssi tukee yrityksiä kehittämiseen liittyvien haasteiden voittamisessa ja edistää yritysten yhteistyötä kehittämisessä. Tammikuussa 2023 on luvassa työpaja oman liiketoiminnan kehittämisestä sivutoimisten yrittäjien tuottamien palveluiden avulla. Myöhemmin keväällä on tulossa työpajoja muun muassa verkostoitumiseen ja verkostoyhteistyöhön liittyen. Hankkeen toimenpiteillä lisätään yritysten ja opiskelijoiden välistä käytännön yhteistyötä esimerkiksi tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä.

Toleranssin ja Revanssin toimenpiteisiin osallistuminen on yrityksille maksutonta. Lisätietoja toiminnasta ja tilaisuuksista Manu Aunolalta, manu.aunola[at]witas.fi / 044 537 2507.

Hankeparin hallinnoijana toimii Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy ja osatoteuttajina Kehittämisyhtiö Witas Oy, Kehittämisyhtiö Karstulanseutu Oy, Kehittämisyhtiö Keulink Oy sekä Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE. Revanssin rahoittajina toimivat Keski-Suomen liitto Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) sekä toteuttajaorganisaatiot. Toleranssin rahoittajina toimivat Keski-Suomen ELY-keskus Euroopan sosiaalirahastosta (ESR / REACT-EU) sekä toteuttajaorganisaatiot. REACT-EU -hanke rahoitetaan osana Euroopan unionin COVID-19 -pandemian johdosta toteuttamia toimia.

OmistajaKS auttaa omistajanvaihdoksissa

OmistajaKS palvelee kaikkia yrittäjiä, jotka suunnittelevat yrityksen myyntiä, lopettamista tai sukupolvenvaihdosta. Autamme myös yritysostoa suunnittelevia; yritysosto on nopein tie kasvuun ja yrittäjyyteen. OmistajaKS-hankkeen piirissä on paljon eri toimialojen yrityksiä, jotka etsivät jatkajaa. Tavoitteenamme on tuoda myyjät ja ostajat yhteen ja edesauttaa näin alueen omistajanvaihdoksia.

Helmikuussa 2023 alkaa viiden askeleen iltakoulu yrityksen myyntiä tai yritysostoa suunnitteleville. Koulutus tarjoaa yrittäjille kattavasti tietoa sekä mahdollisuuden lähteä toteuttamaan omistajanvaihdosta asiantuntevan kouluttajan avulla. Koulutuksessa pureudutaan mm. oman yrityksen myyntikunnon kehittämiseen, arvonmäärittelyyn, sopimuskäytäntöihin, rahoitukseen sekä ostajien ja myyjien löytämiseen. Ilmoittautuminen avautuu tammikuussa.

Seuraava omistajanvaihdos-webinaari järjestetään 26.1.2023 ja silloin aiheena on yrittäjän elämä omistajanvaihdoksessa. Ilmoittaudu mukaan maksuttomaan webinaariin osoitteessa lyyti.fi/reg/OmistajaKSwebinaari_Yrittajan_elama_omistajanvaihdoksessa_5154.

Jos suunnittelet omistajanvaihdosta, tai haluat neuvontaa ja asiantuntija-apua yrityskauppoihin liittyvissä asioissa, otathan yhteyttä omistajanvaihdosasiantuntija Tarja Vartiaiseen tarja.vartiainen[at]witas.fi / 044 351 5499.

OmistajaKS – omistajanvaihdoksista elinvoimaa -hankkeen hallinnoijana toimii Keski-Suomen Yrittäjät Ry ja osatoteuttajana Kehittämisyhtiö Witas Oy. Rahoittajina toimivat Keski-Suomen ELY-keskus Euroopan sosiaalirahastosta (ESR), toteuttajaorganisaatiot sekä mukana olevat kunnat.

Sopien 2.0 kiittää sote-alan yrittäjiä, yhdistyksiä ja toimijoita yhteistyöstä

Sopien 2.0 -hankkeen toiminnassa mukana olleille sote-alan toimijoille, yrityksille ja yhdistyksille toteutettiin mm. SoLKI-kartoitus sekä kehittämissuunnitelma. Tämän lisäksi iso osa osallistui hankkeen aloitus-Kiihdyttämöön, joka sisälsi erityisesti talouden, yrityksen strategian sekä asiakkuuksien hallinnan työpajat. Hankehenkilöstö toteutti Solki-kartoituksen pohjalta lisäksi erillisen digikartoituksen, jota käytettiin työkaluna yritysten/yhdistysten digiosaamisen ja kehittämisen tunnistamisessa. Pohjoisen Keski-Suomen toimijat ovat osallistuneet aktiivisesti myös lukuisiin koulutuksiin, työpajoihin, valmennuksiin ja webinaareihin. Suosituimmat koulutukset ovat olleet yrityksen digimarkkinointiin, laatuun, tietosuojaan ja tietoturvaan sekä muutosjohtamiseen liittyviä.

Sopien 2.0:n toiminnassa mukana olleet toimijat ovat saaneet laajaa, asiantuntevaa ja ajankohtaista koulutusta, jonka kautta ovat pystyneet kehittämään omaa osaamistaan sekä yrityksen liiketoimintaa. Pohjoisen Keski-Suomen alueella on ollut erityisen aktiivista yhteistyötä hyvinvointialueen valmistelevien sotehankkeiden ja valmistelutyöryhmän kanssa. Olemme rakentaneet yhdessä yhteistyöverkostoja, joissa ovat olleet mukana Wiitaunionin, Saarikan ja hyvinvointialueen toimijoita sekä yksityisen puolen palveluntuottajia. Säännöllisillä etätapaamisilla on tavoitettu yrittäjät ja julkisen puolen toimijat samaan keskusteluun ja lisätty avointa vuorovaikutusta sekä tiedottamista toimijoiden kesken.

Sopien 2.0 -hanke päättyy vuoden 2022 lopussa ja tiimimme haluaa kiittää kaikkia mukana olleita yrityksiä, yhdistyksiä ja säätiöitä. Olette loikanneet digiloikan (koronan) ja hankkeen avustuksella, kehittäneet itseänne ja yrityksenne liiketoimintaa laajasti koulutusten avulla.
Toivotan kaikille menestystä tuleviin vuosiin ja rohkeutta loikata vielä pidemmälle. Olen kiitollinen tästä ajasta Witas Oy:n palveluksessa ja ennen kaikkea teidän toimijoiden parissa. Levollista joulunaikaa ja parempaa uutta vuotta 2023!

Piia Flink-Liimatainen, projektipäällikkö Sopien 2.0, pohjoinen Keski-Suomi

Palvelumme yrittäjille

Toimistomme ovat suljettuina joulun aikaan 22.12.2022–1.1.2023. Kiireellisissä asioissa voit ottaa yhteyttä vaihteen numeroon 014 577 6200.

1.1.2023 lähtien Witas toimii Viitasaaren kaupungin omistuksessa ja tarjoaa elinkeino- ja yrityspalveluita maksuttomasti viitasaarelaisille yrittäjille sekä yrittäjyyttä suunnitteleville kaikissa yrityksen elinkaaren vaiheissa. Kinnulassa, Kivijärvellä ja Pihtiputaalla toimiva yrittäjä, otathan vuodenvaihteen jälkeen yhteyttä oman kuntasi elinkeinoasioista vastaavaan henkilöön.

Witas toteuttaa sovitusti loppuun kaikki tällä hetkellä meneillään olevat neljän kunnan alueen kehittämishankkeet, joista kaikki päättyvät viimeistään vuoden 2023 aikana. Jatkossa kehittämisyhtiö toimii edelleen seudullisten ja Viitasaarta koskevien hankkeiden toteuttajana.

Uudesta tilanteesta johtuen myös henkilöstöömme on tulossa muutoksia. Tiedotamme asiasta alkuvuoden aikana ja kotisivujemme Ota yhteyttä -osiosta löydät ajantasaiset yhteystietomme. Palvelemme asiakkaitamme toimipisteessämme, yrityksen omissa toimitiloissa, puhelimitse, sähköpostitse sekä etäyhteyden välityksellä. Ota rohkeasti yhteyttä!

Kehittämisyhtiö Witas Oy

014 577 6200 / vaihde
info[at]witas.fi