undefined

Rekommendation om ansiktsmask

Vaasan sairaanhoitopiirissä epidemia kiihtyy edelleen – Yrittäjä, tutustu uusiin suosituksiin | Epidemin upptrappas inom Vasa sjukvårdsdistrikt - Företagare, bekanta dej med rekommendationerna

Toivomuksena on, että kauppojen ja muiden yleisten tilojen omistajat ja palveluiden tarjoajat edellyttävät työsuojelullisista syistä henkilöstöltään ja asiakkailtaan kasvomaskin käyttöä. Lisäksi tulee varmistaa, että kaikissa tilanteissa noudatetaan 1–2 metrin turvavälejä.

Det önskas att butiksägare, upprätthållare av andra offentliga utrymmen samt andra som erbjuder service förutsätter att personal av arbetarskyddsskäl men också kunder använder ansiktsmask. Dessutom bör man säkerställa att 1-2 meters säkerhetsavstånd iakttas i alla lägen.

Lue koko tiedote | Läs hela pressmeddelandet

VASEK ja Startia siirtyivät tilapäisesti palvelemaan etäyhteyksin | VASEK och Startia övergick tillfälligt till att betjäna sina kunder på distans

VASEK ja Uusyrityskeskus Startia siirtyivät varotoimenpiteenä maanantaista 5.10. lähtien palvelemaan asiakkaitaan ainoastaan etäyhteyksin. Kaikki jo sovitut tapaamiset ja kokoukset siirretään etäpalavereiksi. Jo sovitut asiakastapaamiset hoidetaan puhelimitse tai videoneuvotteluna tai siirretään myöhempään ajankohtaan, mikäli asiakas näin haluaa. 

VASEK och Nyföretagscentrum Startia övergick som försiktighetsåtgärd från och med måndag 5 oktober att betjäna sina kunder endast på distans. Alla redan bokade möten ändrades till distansmöten. De redan bokade kundmötena sköts per telefon eller med videoanslutning eller flyttas till en senare tidpunkt om kunden så vill.

Lue lisää | Läs mera

LJ-Doors

Nystart med nya ägare och nya utrymmen | Uusi alku uusien omistajien johdolla, uusissa tiloissa

VASEK kontaktades för rådgivning vid ägarskiftet:

Kjell Nydahl är den första man alltid vänder sig till när man har frågor kring företagande, konstaterar Ronny Hellström och Johanna Granlid-Hellström samt Niclas Båsk från LJ-Doors.

VASEKin yritysneuvontaan otettiin yhteyttä kun edessä oli omistajanvaihdos:

Kjell Nydahl on ensimmäinen, jonka puoleen käännytään aina, kun on yrittämiseen liittyvää kysyttävää, toteavat Ronny Hellström ja Johanna Granlid-Hellström sekä Niclas Båsk LJ-Doorsista.

Läs mera | Lue lisää

Omistajanvaihdosneuvonta ei hiljentynyt täysin edes korona-aikana | Ägarskiftesrådgivningen lugnade inte helt ner sig ens under coronatiden

VASEKin omistajanvaihdosasiantuntijoiden tiedossa on tällä hetkellä noin 60 yritystä, joille etsitään uutta omistajaa. Yritykset ovat ravintola-alan ja matkailualan yrityksiä, erilaisia kaupan- tai palvelualan yrityksiä, rakennus- ja kuljetusalan yrityksiä tai pienteollisuusyrityksiä.

– Nyt voisi sanoa valikoiman olevan kohdillaan, Kjell Nydahl kertoo.

– Om du är intresserad av att bli företagare som ägare till ett färdigt företag, bör du kontakta oss. Många av dessa 60 företag är på tyst försäljning, så ingen säljannons kan hittas någonstans på onlinemarknaden, berättar Nydahl.

Lue lisää | Läs mera

Lue myös | Läs även

Tapahtumia | Evenemang

Industry Insight: Webinar om offentlig upphandling 20.10

🤝 Offentlig upphandling öppnar upp för stora möjligheter för företagen men kan också kännas som en utmaning att ta sig an - vilka lagar och formella krav ligger till grund för de offentliga upphandlingarna? Hur går upphandlingsprocessen till och vad är viktigt att tänka på om ett anbud ska lämnas? Vad händer sedan, efter ett tilldelningsbeslut? Och upphandlar staden allt via upphandlingsportaler?

Läs mera och anmäl dig

📝 Yrittäjille: Ilmainen markkinointikurssi "Digiä ja tukea" alkaa 19.10.

💼 Kasvua tavoitteleville: Digitaalinen Kasvu Open Karnevaali 27.-29.10.

💻 Webinar för bokförare och bokföringsbyråer: Företagssanering och konkursförfarandet – information för bokförare 30.10

💻 Webinaari kirjanpitäjille ja tilitoimistoille: Yrityssaneeraus ja konkurssimenettely – infoa kirjanpitäjille 2.11.


Tulossa myös - På kommande

👉 Webinaareja Omistajanvaihdoksista, teemoina sopimusasiat, arvonmääritys ja verotus. Lisätietoja tulossa, mutta voit merkitä päivät jo kalenteriisi!

👉 Webinarier om Ägarskiften, som teman är avtalsfrågor, värdering av företaget och beskattning. Mera information på kommande, men anteckna datumen i din kalender redan nu!


Yrittäjien koronatukien viimeiset hakupäivät lähestyvät | Sista ansökningsdatum för företagarnas coronstöd närmar sig

Yrittäjille suunnattujen koronatukien viimeiset hakupäivät ovat:

💡 31.10.2020
Ravintoloiden tuki työntekijän uudelleentyöllistämiseen.

💡 31.12.2020
Starttirahaa voidaan myöntää yhteensä enintään 18 kuukauden ajalle, kun starttirahakausi on alkanut vuoden 2020 loppuun mennessä.

Lisätietoja näistä ja muista ajankohtaisista korona-aiheista nettisivuillamme: Koronatilanne ja yritykset


Sista ansökningsdag för företagarnas koronastöd är enligt följande:

💡 31.10.2020
Stöd för återanställning, förplägnadsföretag

💡 31.12.2020
Startpeng kan beviljas för sammanlagt högst 18 månader, då perioden med startpeng börjat senast i slutet av år 2020.

Mera information om dessa och andra aktuella coronarelaterade nyheter finns på vår webbsida: Samlat information angående coronaläget för företagen


undefined

Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK –
Vasaregionens Utveckling Ab VASEK

Vaasanseudun Uusyrityskeskus Startia –
Vasaregionens Nyföretagscentrum Startia

Alatori 1A, 3. krs – Nedre torget 1A, 3 vån.
FI-65100 Vaasa – Vasa
Puh. – tfn +358 (0)6 317 7600