Mikkelin kehitysyhtiö Miksein yrityskirje 9.4.2020.

Tämä kirje lähetetään yhtiön asiakasrekisteriin merkityille yrityksille ja toimijoille.

Yksinyrittäjätuki avautuu haettavaksi

Yksinyrittäjätuen hakeminen avautuu pääsiäisen jälkeen

Työ- ja elinkeinoministeriö on 8.4.2020 vahvistanut haettavaksi koronapandemian johdosta uuden yksinyrittäjän toimintatuen. Tuen jakamisen mahdollistava valtioneuvoston asetus astui voimaan torstaina 9.4.2020. 


Tukea haetaan omasta kotikunnasta. Mikkelin kaupunki ilmoitti tänään avaavansa haun yrityksille keskiviikkona 15.4.2020 klo 12.00.


Toimintatuen määrä on 2000 euroa ja tuki on käytettävissä yksinyrittäjän toiminnan harjoittamisesta johtuvien menojen kattamiseen. Tukea myönnetään hakemusten saapumisjärjestyksessä.


Jo aiemmin on raportoitu, että Business Finland ja ELY-keskukset ovat ruuhkautuneet suuresta hakemusmäärästä johtuen. Uuden hakujärjestelyn kautta kunnat voivat olla mukana tukemassa alueellaan toimivien yksinyrittäjien selviytymistä koronakriisin yli. 

Katso lisätietoa yksinyrittäjän toimintatuesta

Yrityksen käytössä olevat rahoituskanavat

Alla olevasta taulukosta näet havainnekuvan siitä, mitkä ovat yrityksesi käytössä olevat rahoituskanavat koronaepidemian aikana. Pienyritystukea voivat ELY-keskuksilta hakea myös yritykset, joissa on monta yrittäjäasemassa olevaa (jaettu omistajuus), muttei välttämättä yhtään työntekijää. Myös yhdistys on ELY-keskuksen tukiin hakukelpoinen, mikäli se harjoittaa elinkeinotoimintaa ja on täten merkittynä esimerkikiksi alv-rekisteriin, työnantajarekisteriin ja kaupparekisteriin.

Maaseudun yrityksille tulossa uusi tukipaketti

Maa- ja metsätalousministeriö valmistelee parhaillaan maaseudun yrityksille tukipakettia. Alustavien tietojen mukaan tukirahoitus kohdistettaisiin maaseutumatkailuyrityksille, maataloustuotteita jalostaville yrityksille sekä muille maaseutumaisten alueiden mikroyrityksille ja maatalouden ulkopuolista yritystoimintaa harjoittaville maatiloille. Tukea valmistellaan myös kalastusaluksille, kalankasvatukselle ja kalanjalostuyrityksille.

Lue Maa- ja metsätalousministeriön tiedote uudesta tuesta

Taiteen Edistämiskeskuksen apurahat haettavissa 15.4. saakka

Taiteen edistämiskeskus TAIKE avasi 1.4. korona-apurahojensa haun. Apurahat ovat haettavissa 15.4.2020 saakka. Apurahat on tarkoitettu ammattitaiteilijoille ja ammattijournalisteille. Apurahaa eivät voi hakea toiminimet, yritykset, kunnat, kuntayhtymät, osuuskunnat tai säätiöt.

Katso lisää TAIKE:n apurahasta

Yrittäjän oikeus työttömyysturvaan astui voimaan - yritystä ei tarvitse lopettaa

Eduskunta on hyväksynyt hallituksen esityksen yrittäjien työttömyysturvaoikeuden väliaikaisesta järjestämisestä. Työmarkkinatukea voidaan jatkossa maksaa päätoimisesti yrittäjänä työllistyneelle henkilölle, jolla

  • päätoiminen työskentely on päättynyt koronapandemian vuoksi, tai
  • tulo henkilöä kohden on laskenut alle 1089,67 euroon kuukaudessa ja tulon vähentyminen johtuu koronapandemiasta.

Työmarkkinatuen maksaminen edellyttää, että henkilö ilmoittautuu työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistoon ja hänen oikeudestaan työmarkkinatukeen annetaan työvoimapoliittinen lausunto Kansaneläkelaitokselle. Yrittäjän työttömyysturva on 724€ kuukaudessa.


Yrittäjän pitää ilmoittautua työnhakijaksi viimeistään 15. huhtikuuta, mikäli haluaa saada etuutta takautuvasti jo 16.3. lukien.

Katso ohje työmarkkinatuen hakemisesta

MikseiMikkelin vinkit: näin taklaat kassakriisin

1. Varmista rahoitus.

Ole ensin yhteydessä omaan pankkiin ja rahoittajiin. Selvitä, millaisia tuotteita heillä on tarjota tilanteeseesi. Kysy pankiltasi myös Finnveran takauksista. Neuvottele tilanteessa esimerkiksi lyhennysvapaasta. Mikäli oma rahoittaja ei kykene auttamaan heti, seuraavaksi kannattaa olla yhteydessä Finnveraan. Finnvera on valmiudessa reagoida, jos rahoitusmarkkina ei muutoin toimi.


2. Hyödynnä hallituksen tukipaketit

Kuntien kautta jaetaan yksinyrittäjän toimintatuki, joka on määrältään 2000€ per yritys. Tuki ei ole lainaa, vaan avustusta yritystoiminnasta aiheutuviin kuluihin.


ELY-keskukset myöntävät rahoitusta yrityksille, jotka työllistävät 1-5 henkilöä tai yrityksille, joissa on useita palkkaa nostavia omistajia muttei välttämättä työntekijöitä. ELY-keskusten rahoitus soveltuu myös työllistäville toiminimiyrityksille ilman henkilöstön enimmäismäärää.


Business Finland myöntää rahoitusta yrityksille, jotka työllistävät 6-250 henkilöä.


Pankkien kautta saat tietoa Finnveran lainatakauksista.


Maaseutuyrityksille on suunnitteilla uusi tuki. Uutta tietoa tästä odotetaan jo lähipäivinä.


3. Sovi maksujärjestelyistä ja estä perintä

Perinnän estämiseksi kannattaa nyt olla ajoissa yhteydessä velkojiin ja sopia maksujärjestelyistä. Moni taho ilmoittaa tällä hetkellä joustavansa avoimien laskujen maksuajoissa. Asiasta kannattaa sopia kirjallisesti.


Vaihda mahdollisuuksien mukaan kerralla maksettavat laskut useampaan maksuerään, esimerkiksi vaihtamalla vakuutusmaksut eriin saat vapautettua pääomaa lähiajan tarpeisiin. Useat toimijat myöntävät nyt myös lykkäystä maksuaikoihin.

Ole yhteydessä vuokranantajiisi. Keskustele vuokranmaksun lykkäyksestä ja/tai osittaisesta hyvityksestä.


4. Laske ennakkoveron määrää OmaVero -palvelussa ja hae tarvittaessa lykkäyksiä ja maksujärjestelyjä
Mikäli tulosi ovat romahtaneet, laske ennakkoveron määrää Verohallinnon OmaVero -palvelussa. Tilitoimistosi voi auttaa arvioinnissa. Voit myös hakea maksujärjestelyjä ja lisäaikaa verohallinnon palvelussa.

Oma-aloitteisten verojen (mm. alv) ilmoituksille ei ole mahdollista myöntää lisäaikaa, mutta myöhästymismaksu voidaan jättää perimättä. Pyyntö myöhästymismaksun perimättä jättämisestä tulee jättää ilmoituksen eräpäivänä (kuukauden 12. päivä) tai välittömästi sen jälkeen Verohallinnon puhelinpalvelussa 029 497 008 tai Oma-Veron kautta viestillä.

Katso lisää käytössäsi olevista mahdollisuuksista Verohallinnon palveluissa.

5. Käy läpi sopimusvelvoitteesi ja ennakkotilauksesi

Käy läpi omat sopimusvelvoitteesi ja ennakkotilauksesi. Voitko perua tai viivästyttää näitä? Onko tarpeen irtisanoa tarpeettomia sopimuksia, kuten puhelinliittymiä tai palveluja?


6. Myy saatavat
Markkinoilla on paljon toimijoita, jotka ostavat yrityksiltä saatavia ja erääntyneitäkin laskuja. Toimijat eivät kuitenkaan osta laskujasi täydestä arvosta, koska saataviin sisältyy aina riski. Pyydä tarjoukset ja punnitse, kannattaisiko sinun myydä saatavasi.

7. YEL-työtulon pienentäminen
Voit pienentää YEL-työtuloa, mikäli yritystoimintasi on supistunut. Huomioi kuitenkin lopettamisen vaikutus esimerkiksi sairausajan etuuksiin ja tartuntatautipäivärahaan. Sairauspäivärahan ja tartuntatautipäivärahan määrä lasketaan YEL-työtulon perusteella. Lue lisää YEL-työtulossa joustamisesta.

8. Puhu avoimesti henkilöstösi kanssa
Voitko neuvotella henkilöstösi kanssa ylityövapaiden ja lomien pitämisestä tai mahdollisesta lomautuksesta? Mikäli joudut turvautumaan lomautuksiin, huomioi myös yhteistoimintalain mukainen menettelytapa. Suomen Yrittäjät on julkaissut hyvän oppaan työnantajalle. Lisätietoa työnantaja-asioissa saat myös Yritys-Suomi Palvelupuhelimesta.

9. Asumistuki ja toimeentulotuki
Pienituloinen yrittäjä voi saada Kelan asumistukea ja toimeentulotukea. Laskennassa huomioidaan YEL-vakuutus yrittäjän ansiotuloksi, joten tässä kohtaa matala YEL on eduksi sinulle.


10. Ilmoittaudu työttömäksi työnhakijaksi

Mikäli olet yksinyrittäjä ja yritystoimintasi on seisahtunut, sinulla on nyt mahdollisuus myös työttömyystukeen. Tuen myöntäminen edellyttää, että olet ilmoittautunut TE-toimistoon. Työttömyystuen maksaminen ei enää edellytä yritystoiminnan lopettamista, mutta yritystoiminnan tulo vaikuttaa työttömyysetuutesi määrään.


11. Yritystoiminnan tervehdyttäminen saneerauksen tai velkajärjestelyn avulla

Viimeisenä vaihtoehtona käytössäsi on myös yrittäjän velkajärjestely elinkeinonharjoittajalle (yksityinen elinkeinoharjoittaja) tai yrityssaneeraus (ay, ky, osakeyhtiö).


12. Älä jää yksin haasteinesi

Mitä nopeammin lähdemme ratkomaan talousvaikeuksia, sitä todennäköisemmin yritystoiminta saadaan tervehdytettyä. Tärkeää on, ettet jää yksin haasteinesi. Ota yhteyttä valtakunnalliseen talousapuneuvontaan tai vaikkapa meihin Mikkelin kehitysyhtiö Mikseillä. Autamme sinua tilanteessasi eteenpäin.


Katso MikseiMikkelin koronasivut

Koronalinja palvelee Mikkelin seudun yrityksiä numerossa 010 340 3080 (ma-pe klo 8-16)