Business Kangasala Oy:n tiedote yritysten koronarahoituksista 3.6.2020


Business Finlandin ja ELY-keskusten koronarahoitushaut suljetaan - Ehdit vielä hakea!

Business Finlandin Liiketoiminnan kehitysrahoitus häiriötilanteissa (yli 6 hlöä työllistäville yrityksille) ja ELY-keskusten Rahoitus yrityksille koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa (1-5 hlöä työllistäville yrityksille) -tukihaut sulkeutuvat maanantaina 8.6.2020 klo 16.15. Tämän jälkeen kyseisiä rahoitusmuotoja ei voi enää hakea. 


Jos olet hakenut esimerkiksi Business Finlandin esiselvitysrahoitusta tai ELY-keskusten tilanneanalyysirahoitusta, ehdit vielä hyvin hakea rahoitusta varsinaisiin kehittämistoimenpiteisiin:

Business Finland: Kehittämisrahoitus 
ELY-keskus: Kehittämistoimenpiteet


Hakemus on voimassa, kun se on jätetty sisään ennen tukihaun sulkeutumista. Hakemusta on oikeus muuttaa jälkikäteen, ja tarvittaessa vetää poiskin. Nyt kannattaa toimia, jos oli aikeissa hakea esiselvityksen tai -analyysin jälkeen jatkoa kehittämisen osalta!


Uusi kustannustuki tulossa

Kustannustuki on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on pudonnut merkittävästi koronaviruksen vuoksi ja joilla on vaikeasti sopeutettavia kustannuksia. Se kohdentuu kaikkein eniten koronasta kärsiviin yrityksiin ja toimialoihin.


Lain valmistelu on vielä kesken, eikä kustannustukea voi vielä hakea. Kustannustukea koskeva laki tullee voimaan kesäkuun aikana ja tukea haetaan Valtiokonttorista. 


Muut yrityksen saamat koronatuet vähennetään kustannustuesta. Ravintola-alan tuki ja kuntien myöntämä yksinyrittäjien koronatuki vähennetään täysimääräisesti ja Business Finlandin ja ELY-keskusten yrityksille myöntämistä kehittämistuista otetaan huomioon 70 prosenttia.


TEM tiedote: Kustannustuen lakiesitys eduskuntaan (1.6.2020)


Ravintolatuen haku aukeaa ma 8.6.2020

Ravintolat, kahvilat ja anniskelupaikat oli määrätty pidettäväksi suljettuina asiakkailta koko maassa 4.4.–31.5.2020. Ravitsemisliiketoiminta on ainoa toimiala, jonka toiminta oli kielletty lailla.

 

Ravintolatuki koostuu kahdesta toisiaan täydentävästä osasta:

 

  • Uudelleentyöllistämisentuella yritys voi saada tukea työntekijän työllistämiseen toiminnan käynnistyessä uudelleen. Tukea haetaan KEHA-keskukselta sähköisellä hakemuksella.
  • Hyvitys toiminnan rajoittamisesta on tarkoitettu yrityksen juokseviin ja joustamattomiin kustannuksiin, esim. sähkö- ja lvi-laskut sekä tilavuokra. Hyvitystä on mahdollista saada 4.4.–31.5.2020 väliseltä ajalta. Tuki maksetaan pääasiassa joukkomaksatuksena verohallinnolta saatavien alv-tietojen perusteella. Muita koronatukia hakeneet yritykset hakevat hyvitystä hakemuksella KEHA-keskukselta.


Maaseutuyritysten tuet haettavissa

Maatilojen yhteydessä toimivat yritykset, maataloustuotteita jalostavat ja myyvät mikroyritykset, maatalouden alkutuotannon sekä kalastuksen, vesiviljelyn, kalanjalostuksen ja kalakaupan yritykset ovat voineet hakea väliaikaista kriisitukea 18.5.2020 lähtien. Tuki haetaan Ruokaviraston Hyrrä-palvelun kautta ja päätökset tekee ELY-keskus.


Lisätietoja Ruokaviraston koronarahoituksesta


Yksinyrittäjätukeen täsmennyksiä

Työ- ja elinkeinoministeriö on tarkentanut yksinyrittäjien koronatukeen liittyvää ohjeistusta:


  • Yritystoiminnan päätoimisuutta arvioidaan voimassa olevan yrittäjän eläkevakuutuksen (YEL-vakuutuksen) tai liikevaihdon perusteella, jonka tulee olla vähintään 20 000 euroa. Muut sivutulot eivät vaikuta tukikelpoisuuteen. Tukea myönnetään myös yrittäjälle, joka on epidemian vuoksi 16.3. jälkeen hakeutunut palkkatöihin.
  • Hiljattain aloittaneiden yrittäjien ohjeistusta on täsmennetty. Mikäli YEL-vakuutusta ei ole, vaaditaan vähintään kuukauden ajanjakso, jonka perusteella liikevaihtoa voidaan arvioida.
  • Business Finlandilta tukea saanut yksinyrittäjä ei ole enää oikeutettu saamaan yksinyrittäjän tukea kunnalta. Business Finlandin koronatuen alkuvaiheessa (19.3.–27.3.) ei rahoituksen hakijalle ollut asetettu työntekijöiden määrään liittyvää rajoitusta, siksi myös yksinyrittäjät ovat voineet hakea Business Finlandin tukea.
  • Vaatimus YEL-vakuutuksen voimassaolosta koskee yrittäjänä toimimista. Mikäli yrittäjä on jo YEL-eläkkeensaaja, hänen tulee voida esittää vähintään 20 000 euron vuotuinen yrittäjätulo tai laskutus.


Yksinyrittäjätuen myöntämisen ehtoina ovat kannattava liiketoiminta ja myynnin yli 30 %:n lasku koronaepidemiasta johtuen 16.3. jälkeen. Yrittäjät voivat tarvittaessa hakea muutosta tukipäätökseen kunnasta. Kangasalla tukea haetaan: www.tukialusta.fi


TEM tiedote: Yksinyrittäjien koronatukeen täsmennyksiä (26.5.2020)Rahoitustilanne Kangasalla

2.6.2020 mennessä yrityksiin Kangasalle on myönnetty:


  • Yksinyrittäjien tukea 392 000 €
  • ELY-keskuksen koronatukea 641 280 €
  • Business Finlandin koronatukea 1 894 520 €


Koronatukea yhteensä  2 927 800 €


Business Kangasala Oy

Kunnantie 1, 36200 Kangasala

businesskangasala.fi
info@businesskangasala.fi
Tietosuojaseloste