Alavuden Kehitys - uutiskirje toukokuu 2022
Alavuden Kehitys Oy, Yrityskehitys Fasadi
Tervehdys Alavuden kaupungin yrityspalveluista Alavuden Kehityksestä!

Tässä jälleen pieni tietopaketti yrityksiä koskevista ajankohtaisista asioista. Lisää uutisia ja tapahtumia sivuiltamme www.fasadi.com

Mukavia alkukesän päiviä kaikille!

Saat automaattipuhelun yrityspalveluilta maanantaina 30.5.2022 - kannattaa vastata!

Alavutelaisyrittäjät saavat automaattipuhelun maanantaina 30.5.2022
"Haapasaaren Mauri Alavuden Kehityksestä tässä hei! Tämä on automaattipuhelu ja soittelen yrityksesi kehittämiseen liittyen."

Näillä sanoilla alkaa puhelu, jonka alavutelaiset yrittäjät saavat maanantaina 30.5.2022 numerosta 06 4604 0047. Kyseessä on Alavuden kaupungin yrityspalveluiden toteuttama alavutelaisyrityksille suunnattu automaattipuhelu. Puhelun saavat kaikki ne alavutelaiset yrittäjät, joiden puhelinnumero on Kuusiokuntien yritys- ja palveluhakemistossa.

Numero 06 4604 007 kannattaa tallentaa oman puhelimen muistiin, niin tiedätte että siitä tulee Alavuden yrityspalveluiden automaattipuhelu.

Puhelussa kerrotaan haettavissa olevista yritystuista sekä Alavuden Kehitys Oy:n palveluista, jotka ovat kaikille alavutelaisille ja Alavudella toimiville yrityksille tarkoitettuja, maksuttomia palveluita.

Puhelun lopussa voi halutessaan kätevästi jättää yhteydenottopyynnön yritysasiantuntijalle.

Automaattipuhelun avulla haluamme varmistaa, että mahdollisimman monella alavutelaisella yrittäjällä on tieto hänelle tarkoitetuista palveluista.

Vastaathan siis puheluumme ja hyödynnät palvelumme ja mahdolliset tuet!

Automaatti tavoittelee vastaajaa kaksi kertaa. Jos puheluun ei ehdi vastaamaan ollenkaan, järjestelmä lähettää tekstiviestin, jossa on ohjeet, kuinka numeroon voi halutessaan soittaa takaisin. Viestin lähettäjänä näkyy Alavuden kaupunki.

Kehityksen väki tutuksi - esittelyssä hankevastaava Piia

PestuuMarkkinat.fi-palvelun hankevastaavan Piian voit tavata Alavuden Kehiyksen tiloissa Fasadin 2. kerroksessa.
Hankevastaava Piia Korhonen
Olen työskennellyt Alavuden Kehityksessä kohta vuoden verran PestuuMarkkinat.fi-palvelun parissa.

Alavuden Kehitys Oy on oiva näköalapaikka kuntien ja elinkeinoelämän kehittämiseen, ja siellä saa luvan kanssa ideoida uutta. Koen olevani hyvä juuri uuden ideoimisessa, verkostoitumisessa ja yhteistyömahdollisuuksien oivaltamisessa. Alavuden elinvoimaan, pito- ja vetovoimaan liittyvät asiat ovat sydäntäni lähellä.

Yhteisöllisyys ja keskinäinen luottamus ovat elinvoiman peruskiviä, joiden olemassaoloa ei saa pitää itsestäänselvyytenä. Myös kulttuuri ja muut ns. pehmeiksi katsotut arvot ovat elinvoiman osatekijöitä ja minulle tärkeitä jo sosionomi-koulutustaustankin vuoksi.

Pari vuotta sitten haaveilin työstä Alavuden Kehityksessä tai Leader-ryhmä Kuudestaan ry:llä, ja hupsis, toukokuusta alkaen olen tehnyt puolikasta työaikaa kumpaankin!

PestuuMarkkinat.fi on paikallinen ja uudenlainen matalan kynnyksen työnvälityspalvelu, jossa työ ja tekijät kohtaavat. Vauhtia Valokuituun -hankkeessa tehtäväni on tiedottaa valokuidun eduista, järjestää infotilaisuuksia ja tehdä kartoituksia. On innostavaa tehdä kahta kiinnostavaa työtä rinnakkain.

Aikaisemmin olen työskennellyt monialaisesti eri tehtävissä sosiaalialalla ja hoivayksiköissä, paikallislehden toimittajana, varhaiskasvatuksessa, hankkeissa ja jonkin aikaa ravintola-alallakin.

Töitä ja työn tekijöitä, tietoa Pestuumarkkinoista:
Piia Korhonen
p. 050 5936210
piia.korhonen@fasadi.com

www.pestuumarkkinat.fi


Mikrosta Milliin -hanke tiedottaa

Mikrosta Milliin -yrityskehityshankkeessa autetaan pienyrittäjiä kehittämään toimintaansa

Mikrosta Milliin -yrityskehityshankkeessa autetaan pienyrittäjiä kehittämään toimintaansa. Hankkeen toimet kohdistuvat Alavuden kaupungin ja Kuortaneen kunnan alueella toimiviin yrityksiin. Hankkeen rahoittajina ovat Leader Kuudestaan ry, Kuortaneen kunta, Alavuden Kehitys Oy sekä Töysän ja Kuortaneen Säästöpankkisäätiöt.

Hankkeen vetäjänä toimii Katja Urrila.

Hankkeen puitteissa on käynnissä kysely, jolla selvitetään yrittäjien toiveita ja tarpeita. Vastaa kyselyyn ja kerro, millaisia tilaisuuksia tai koulutuksia haluaisit järjestettävän.

Nyt on hyvä mahdollisuus vaikutta syksyn ohjelmaan!
Vaikuta Mikrosta Milliin -hankkeen toimintaan
ja vastaa tästä kyselyyn!


Mikrosta Milliin- hanke haluaa myös tuoda esiin yrittäjiä kertomalla yrittäjätarinoita.

Haluaisitko Sinä kertoa yrityksestäsi?

Teemme jutun ja julkaisemme sen Alavuden Kehityksen nettisivuilla, Uutiskirjeissä ja Lakeuden Portti -lehdessä.

Ota yhteyttä ja kutsu Katja käymään!

Katja Urrila, projektipäällikkö
puh. 040 515 9647, katja.urrila@fasadi.com

SeAMK Maakuntakorkeakoulun uutisia 

SeAMK Opinnäytetyöpörssi on auki


Yritykset ja organisaatiot voivat nyt ilmoittaa opinnäytetyöaiheensa SeAMKille suoraan verkkolomakkeella.

SeAMK.fi -verkkosivustolla on otettu käyttöön verkkolomake, jolla yritykset ja organisaatiot voivat ilmoittaa opinnäytetyöaiheita tarjolle. Verkkolomakkeen kautta lähetetyt opinnäytetyöaiheet julkaistaan SeAMKin opiskelijoiden ja henkilökunnan nähtäville SeAMKin intranetissä.

Verkkolomakkeella tiedustellaan mm. opinnäytetyön aihetta, vaatimuksia työn tekijästä, työn tavoitteita ja aikatauluja sekä mahdollista korvausta. Mikäli opinnäytetyö on mahdollista tehdä englannin kielellä, täytetään lomakkeen englanninkielinen versio. SeAMK tarkistaa tulleet opinnäytetyöaiheet ja julkaisee ne viipymättä. Tarvittaessa yritykseltä pyydetään lisätietoja ilmoitukseen liittyen.

Jos opiskelija kiinnostuu ilmoitetusta opinnäytetyöaiheesta, hän ottaa itse suoraan yhteyttä yritykseen tai organisaatioon. Julkaistut opinnäytetyöaiheet poistuvat näkyvistä intranetistä hakuajan jälkeen. Ilmoituksen poistumisesta lähtee sähköpostiviesti aiheen lähettäjälle neljä päivää ennen hakuajan päättymistä, jolloin on tarvittaessa mahdollista ottaa SeAMKiin yhteyttä ja esimerkiksi jatkaa hakuaikaa.


Poiminto SeAMKin avoimen AMKin kursseista


Avoin AMK tarjoaa joustavan mahdollisuuden suorittaa ammattikorkeakouluopintoja koulutustaustasta ja iästä riippumatta.

Opinnot soveltuvat kaikille, jotka haluavat kehittää itseänsä tai työelämän ammattitaitojansa, tai jotka suunnittelevat hakeutumista ammattikorkeakouluun. Avoimen AMKin kurssien hinta on 10 €/ opintopiste.

Ovatko matemaattiset taidot ruostuneet? Ovatko insinööriopinnot tähtäimessä? Nyt on mahdollisuus kerrata matematiikkaa verkossa:
Matemaattisten AMK-aineiden perusteet, 3 opintopistettä/ verkko-opetus

Kurssin aihesisältöjä: Matematiikka (lausekkeet, yhtälöt, suorakulmainen kolmio, prosenttilaskenta, pinta-alat, tilavuudet), Fysiikka (liikeopin, lämpöopin ja sähköopin perusteita), Kemia (reaktioyhtälöt, ainemäärälaskut), Logiikka (loogiset päättelytehtävät). Kurssin ajankohta NON-STOP

Ota yhteyttä SeAMK Maakuntakorkeakouluun!


SeAMK Maakuntakorkeakoulu tarjoaa koulutusten lisäksi palveluita yritysten ja elinkeinoelämän kehittämiseen.

Kuusiokuntien alueella palvelee:
Terhi Ojaniemi
korkeakouluasiamies
terhi.ojaniemi@seamk.fi
puh. 040 680 7530

Nuorten kesätyöllistämistuki työnantajille
ja yhdistyksille 2022

Alavuden kaupungin kesätyöllistämistuki yrityksille ja yhdistyksille!

Vuonna 2022 Alavuden kaupunki maksaa 200 € kesätyöllistämistukea työnantajalle ja 250 € yhdistykselle, joka työllistää alavutelaisen 16-25 -vuotiaan nuoren (koskee nuoria jotka syntyneet 1997-2006).

Työnantaja voi olla yritys, yhteisö tai maatila. Kotitaloudelle tuki voidaan maksaa, mikäli työllistää perheen ulkopuolisen nuoren.

Tuki on korkeintaan 50 % nuorelle maksetusta bruttopalkasta.

Työaika on oltava vähintään 6 tuntia päivässä ja työllistämisjakson pituus vähintään yksi kuukausi ajalla 1.5. - 30.9.2022.
Tukea maksetaan kesätöihin, ei vakinaisiin työsuhteisiin.

Tuki maksetaan vain yhdelle työnantajalle nuorta kohti, sitä ensimmäiseksi hakeneelle.

Tukea voi hakea kaupungilta jälkikäteen sähköisellä hakemuksella, joka löytyy kaupungin nettisivuilta www.alavus.fi hakuajan alkaessa.

Hakemukseen liitetään tosite tai muu todistus maksetusta palkasta ja sivukuluista. Hakuaika 1.6. - 31.10.2022. Paperisia hakulomakkeita saa tarvittaessa kirjastoista, kaupungin neuvonnasta tai Fasadista.

Kesätyöllistämistuen haku tapahtuu sähköisellä lomakkeella. Hakulomake on näkyvissä hakuaikoina. Tuki on haettavissa 1.6.2022 alkaen.

Palvelu toimii Nordean, Osuuspankin ja Oma Säästöpankin verkkopalvelutunnuksilla. Palkkatodistus liitetään sähköisenä hakemukseen.

Lisätietoja kaupungin neuvonnasta puh.(06) 2525 1000 tai info@alavus.fi

Kustannustuen kuudes hakukierros päättyy 31.5.2022!

Kustannustuen kuudes hakukierros päättyy 31.5.2022 klo 16.15.

Kustannustuen kuudes kierros on tarkoitettu erityisesti matkailu- ja ravintola-alan sekä tapahtuma-alan yrityksille, jotka ovat kärsineet sulkutoimia lievemmistä koronavirukseen liittyvistä rajoitustoimista.

Kustannustukea voi kuitenkin hakea myös sellainen muiden toimialojen yritys, jonka toimintaan tai merkittävään osaan asiakaskunnasta on kohdistunut rajoituksia.

Kustannustuen myöntämisen edellytyksenä on yli 25 % liikevaihdon pudotus.

Yrityksen liikevaihdon muutos lasketaan vertaamalla vertailukausien liikevaihtoja. Tukikausi, jolta kustannustukea haetaan on 1.12.2021 – 28.2.2022.

_________________________________________________________

Jos tarvitset hakuun liittyen henkilökohtaista neuvontaa, ole yhteydessä Alavuden Kehitykseen. Neuvontamme on maksutonta ja luottamuksellista.

• Mauri Haapasaari, yritysasiantuntija, puh. 040 661 3552
• Ulla Koivisto, toimitusjohtaja, puh. 044 550 0974

etunimi.sukunimi@fasadi.com

Yrityksen kehittämisavustus on haussa


Yrityksen kehittämisavustuksen toinen hakujakso 11.4. – 31.5.2022 on käynnissä. Rahoitusta on haettavissa seuraavista eritystavoitteista:
• Digitalisaatio
• Kasvu ja kilpailukyky
• Energiatehokkuus
• Kiertotalous
_________________________________________________________

Kolmas hakujakso käynnistyy heti 1.6. alkaen.

Tulossa olevat hakujaksot ja niiden aikana haettavissa olevat erityistavoitteet näet hakujaksosuunnitelmasta (rakennerahastot.fi). Hakujaksosuunnitelma on alustava, ja sitä päivitetään tarpeen mukaan.
_________________________________________________________

Käynnistynyt EU-rahoituksen uusi ohjelmakausi tarjoaa Etelä-Pohjanmaan kehittämiseen aiempaa enemmän resursseja. Rahoitusta riittää myönnettäväksi maakunnan kasvu- ja kehityshaluisille yrityksille, joilla on hyvät toimintaedellytykset. 

Yritysten kannattaa nyt hyödyntää nämä mahdollisuudet liiketoiminnan kehittämiseen, uudistamiseen ja kansainvälistymiseen. 

_________________________________________________________

Alavuden Kehitys Oy auttaa sinua kaikissa yrityksesi liiketoimintaan ja kehittämiseen liittyvissä asioissa. Neuvontamme on maksutonta ja luottamuksellista. 

• Mauri Haapasaari, yritysasiantuntija, puh. 040 661 3552
• Ulla Koivisto, toimitusjohtaja, puh. 044 550 0974

etunimi.sukunimi@fasadi.com

Tutustu etelä-pohjalaisiin yrityspalveluihin!

Etelä-Pohjanmaan Yrityspalvelukeskus järjestää kaikille kiinnostuneille avoimet virtuaaliset aamukaffi-tilaisuudet:

• 1.6.2022 Rahoituskaffit: Rahoitusta kasvuun ja kansainvälistymiseen

• 15.6.2022 Rekrykaffit: Mitä työnantajan on hyvä tietää ukrainalaisia palkatessa?


•  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •


>> Voit myös tilata uutiskirjeen suoraan omaan sähköpostiisi tästä!

TULOSSA: Etelä-Pohjanmaan Yritysmarkkinat
järjestetään 8.10.2022 Ilmajoella

Vuoden 2022 Yritysmarkkinat järjestetään 8.10. Ilmajoella
Etelä-Pohjanmaan Yritysmarkkinat kokoaa yhteen yrityksen ostoa tai myyntiä suunnittelevat.

Vuoden 2022 tapahtuma järjestetään lauantaina 8.10.2022 Ilmajoella.

VARAA JO PÄIVÄ KALENTERIIN!

Ohjelma julkaistaan ja ilmoittautuminen käynnistyy myöhemmin.


Ota kesämatkailijat haltuun - tarjoa oma elämyksesi
Visit Alavuden elämyssivustolla!

Visit Alavus ja lähiseutu - laita oma elämyksesi myyntiin!

Alavuden Kehityksellä on käytössään Doerz-elämysalusta, jonka kautta Sinullakin on mahdollisuus tarjota erilaisia ohjelma- ja elämyspalveluita.

Ja Alavushan on täynnä mahdollisuuksia erilaisiin elämyksiin! Palvelua voi tarjota joko yritys, yhdistys tai yksityishenkilö.

Visit Alavus ja lähiseutu -yhteistyö mahdollistaa sen, että Doerz-alustan käyttö on elämyksen tarjoajalle edullista; kuluja syntyy vain toteutuneesta kaupasta eli pelkästään tuotteen lisääminen alustalle ei maksa mitään. Doerzille maksettava komissio toteutuneesta kaupasta on palveluntuottajalle vain 10 %.

Mitä elämyksiä tarjoaisit?
• Vuokraisitko polkupyörät ja johdattaisit ryhmän luontoretkelle?
• Olisiko opastettu kierros yrityksessäsi elämys?
• Voisitko sinä tai yrityksesi järjestää jooga-, sauna-, askartelu- tai muun hetken pienelle ryhmälle luonnon helmassa?
• Lämmittäisitkö saunan ja lainaisitko soutuvenettä kesämatkailijalle?
• Tarjoaisitko puutarhakahvit ja musiikkia?
• Järjestäisitkö sieniretken tai jonkin työpajan?

Mahdollisuuksia on vaikka mitä! Elämystuottajana toimiminen on mainio tilaisuus muuttaa harrastus tai erityistaito lisätuloiksi itselle, harrastusporukalle tai vaikkapa kyläyhdistykselle.

Visit Alavus ja lähiseutu Doerz-sivusto on avoinna osoitteessa
ja elämyksen saa myyntiin parhaimmillaan vartissa!

Neuvomme tarvittaessa myyntialustan käytössä tai muissa käytännön asioissa. Ota yhteyttä: Annukka Mäenpää, puh. 044 5155 105, etunimi.sukunimi@fasadi.com

Tehdään yhdessä hieno elämyssivusto Alavudelle!

Näin pääset elämystuottajaksi:

 Muista myös nämä!

Ilmoittamalla yrityksesi tiedot Alavuden kaupungin pienhankintapalveluun varmistat, että saat tiedot kaupungin pienhankinnoista.

Voit kirjata perustietojen lisäksi yrityksesi tarjoamat tuotteet ja palvelut. Mukana oleminen ja tietojen päivittäminen on yrittäjälle maksutonta.

Maksuttoman palvelun kautta voit ilmoittaa vapaana olevat vuokrattavat tai myytävät tilat. Palvelu on tarkoitettu kaikkien toimijoiden, niin yritysten kuin yksityishenkilöiden käyttöön.

Sinua ja yritystäsi varten!

Alavuden Kehitys Oy
Yrityskehitys Fasadi

Taitotie 1, 63300 ALAVUS

Puhelinvaihde +358 (0)6 2525 1000

info@fasadi.com

Osoitelähde: Kuusiokuntien yritys- ja palveluhakemisto
Kotisivut
www.fasadi.com

Facebook
Uutiskirje 2/ 2022
27.5.2022