Alavuden Kehitys - uutiskirje helmikuu 2022


Ajankohtaista helmikuu 2022
Alavuden Kehitys Oy, Yrityskehitys Fasadi
Niin vain valo alkaa palata ja kevättalven tuntua on jo ilmassa. Kevät tuo mukanaan myös toivon koronan hellittämisestä ja live-tapahtumista!

Tämä on vuoden ensimmäinen uutiskirje, johon olemme jälleen koonneet ajankohtaista yrityksille suunnattua tietoa mm. hankkeista, tapahtumista, koulutuksista, rahoituksista ja yrityspalveluista. Tässä kirjeessä myös aloitamme Alavuden Kehityksen väen esittelykierroksen.

Muistattehan, että autamme kaikissa yrityksen perustamiseen, kasvuun ja kansainvälistymiseen sekä toimitiloihin liittyvissä asioissa. Neuvontamme on maksutonta.

Uusia kasvoja Alavuden Kehityksessä - tervetuloa Katja!

Mikrosta Milliin -yrityskehityshankkeen vetäjänä toimii Katja Urrila
Projektipäällikkö Katja Urrila
Alavuden Kehitys Oy ja Kuortaneen kunta ovat käynnistäneet tämän vuoden alussa Mikrosta Milliin -yrityskehityshankkeen, jonka vetäjänä toimii Katja Urrila.  Hänellä on yrittäjätausta sekä kokemusta yrityksen kehittämisestä, yrityksen ostamisesta ja myymisestä. Myös koulutus työn ohessa ja opiskelu oppisopimuksella on tullut tutuksi.

Projektin ensimmäinen askel on kartoittaa yritysten kuulumiset ja tarpeet. Yrittäjiä kannustetaan kertomaan toiveistaan ja tarpeistaan vastaamalla kyselyyn, joka lähetetään sähköpostilla tai täytetään yhdessä yrittäjän kanssa.

"Kyselyyn vastaaminen on tärkeää, jotta pystymme räätälöimään ja toteuttamaan tilaisuuksia ja tapaamisia, joita yrittäjät oikeasti tarvitsevat ja joista on hyötyä. Nyt kannattaa kertoa, mitä oma yritys tarvitsee kehittyäkseen", kehottaa Urrila.

Yrityksellä on monta tapaa kehittää toimintaansa. Uudet investoinnit, tuotteet, markkinointi ja talous tulevat monelle ensimmäisenä mieleen. Digitalisaatio on ollut ajankohtaista jo pitkään. Yrittäjä voi hyödyntää uusia digitaalisia toimintamalleja tehostamaan päivittäisiä rutiineja tai parantamaan asiakaskokemusta. Verkkokaupan perustaminen voi olla keino lisätä asiakaskuntaa ja liikevaihtoa.

Omistajanvaihdos askarruttaa usein sekä yrityksen myyjää, että ostajaa. Saattaapa joukossa olla yrittäjiä, jotka pohtivat kokonaan uudelle toimialalle siirtymistä. Yrityksen kehittämiseen vaikuttaa olennaisesti myös yrittäjän oma jaksaminen ja työhyvinvointi. 

Yritysten kehittämiseen on tarjolla neuvontaa ja runsaasti julkista rahoitusta. Hankkeen puitteissa voidaan yhdessä pohtia ideoita yrityksen tuottavuuteen, teknologiaan tai liiketoimintaosaamisen kehittämiseen ja selvittää oikea tukimuoto. Tarvittaessa avustetaan hakemusten teossa ja muussa paperityössä.

Palvelumme ovat täysin luottamuksellisia ja maksuttomia. Tavoitettavissa on laaja verkosto asiantuntijoita, jotka auttavat, kun haluat kehittää liiketoimintaasi, suunnittelet uusia investointeja tai haluat myydä yrityksen.

Ollaan yhteyksissä!

Katja Urrila, projektipäällikkö
puh. 040 515 9647, katja.urrila@fasadi.com
Vaikuta Mikrosta Milliin -hankkeen toimintaan
ja vastaa tästä kyselyyn!

Ajankohtaista yritysrahoituksesta

Uusi EU-ohjelmakausi on käynnistynyt! 

ELY-keskusten yrityksen kehittämisavustus
soveltuu liiketoiminnan laajentamiseen ja uudistamiseen, erityisesti kasvuhakuisille ja kansainvälistyville pk-yrityksille.

Rahoitusta voi saada esimerkiksi:
• Uuden tuotantoteknologian hankintaan ja uusien tuotantotilojen rakentamiseen
• Tuotteiden, palvelujen ja tuotannon kehittämiseen
• Liiketoimintaosaamisen kehittämiseen
• Viennin aloittamiseen tai laajentamiseen

Avustusta voidaan myöntää investointeihin (10-20 %) ja kehittämistoimenpiteisiin (50 %).

Lisätietoa:Maaseudun yritystuet
tarjoavat mahdollisuuksia monenlaisille yrityksille; aloittaville ja laajentaville, toimintansa kehittämiseen ja uudistamiseen. Maaseudun yritystukia voit hakea, vaikka et harjoittaisikaan maataloutta yritystoimintasi lisäksi.

Investointitukea voi saada:
• rakentamiseen
• rakennusten hankintaan
• koneiden ja laitteiden hankintaan
• aineettomiin investointeihin

Investointitukea voi saada 20–35 % kustannuksista.

Investoinnin toteuttamisen edellytyksiä voi selvitellä toteutettavuustutkimuksen avulla. Tuen suuruus on 40-50 % kustannuksista.

Lisätietoa:


ELY-keskusten yritysten kehittämispalvelut
tarjoavat Suomen parhaiden asiantuntijoiden apua pk-yritysten kehittämiseen, räätälöidysti ja edullisesti. Palvelut soveltuvat hyvin yrityksen elinkaaren eri vaiheisiin vaikkapa yritystoiminnan analysointiin, kasvun suunnitteluun, markkinoinnin, talouden, tuottavuuden ja johtamisen kehittämiseen tai innovaatioiden kaupallistamiseen.

Lisätietoa:


Business Finland myöntää Suomen kestävän kasvun ohjelman kautta 530 miljoonaa euroa rahaa vuosien 2021-2023 välillä ja lisäksi tarjolla on erinäisiä palveluita kansainvälisen kasvun kiihdyttämiseksi.

Suomen kestävän kasvun ohjelma tarjoaa tukea EU:n elvytysrahaston varoista. Rahoitushakuja on erilaisia, eri toimialoille ja eri kokoisille yrityksille. Lisäksi 2022 aukeaa erilaisia ohjelmia, joilla tuetaan yritysten vientiä kansainvälisille markkinoille. Hauissa painotetaan kestävän kehityksen näkökulmaa, joten on tärkeää, että vastuullisuus on huomioitu hakemuksessa.

Rahoitushakujen omilta sivuilta löydät kattavasti tietoa hakuja koskien, kuten tallenteet hakukohtaisista webinaareista ja tiedot tulevista tapahtumista.

Lisätietoa:

Onko yrityksessäsi kehittämistarpeita?
Kehittämiseen on mahdollista saada tukea eri rahoitusinstrumenteista.

 Autamme yritystäsi oikean rahoituksen löytämisessä ja kehityssuunnitelmien sekä rahoitushakemusten tekemisessä.

Ota yhteyttä ja pyydä yritysasiantuntija käymään
 tai käväise Fasadissa!

Yritysasiantuntija Mauri Haapasaari
puh. 040 661 3552
mauri.haapasaari@fasadi.com

Turvealan yrittäjä!

Tietoa turvetukien hakemisesta ja sisällöstä

Turvetuotantokoneiden romutustuen hakeminen on avautunut aluehallinnon asiointipalveluun 8.2.2022.


Hakemiseen ja tukien sisältöön liittyvä neuvontaa saa myös ELY-keskuksen 
Pk-yritysten rahoituksesta arkisin klo 9-15, puh. 0295 024 800.

Kansainvälisen rekrytoinnin tueksi

Kansainvälisen rekrytoinnin tueksi
Olemme Paula Hannila ja Davide Luconi ja toimimme kansainvälisen rekrytoinnin lähettiläinä Kokka kohti Etelä-Pohjanmaata -hankkeessa helmikuun loppuun saakka.

Hankkeen aikana on luotu koko maakunnan kattava ulkomaisen työvoiman rekrytoinnin toimintamalli. Hankkeen muita tuloksia sekä hankkeessa kehitettyjä toimintamalleja tullaan esittelemään lisää kevään aikana.

Hankkeella tähdätään pysyvään elinkeinotoimijoiden ja kansainvälisen rekrytoinnin tukipalveluiden yhteistyön tiivistämiseen sekä TalentHub Etelä-Pohjanmaa -verkoston syntyyn.

Jos haluat kuulla lisää hankkeesta sekä kansainvälisen rekrytoinnin tukipalveluista, kutsu meidät käymään yrityksessäsi.

Paula Hannila ja Davide Luconi
Ambassador for International Employment
puh. +358 (0)40 483 8530
Kokka kohti Etelä-Pohjanmaata -hanke
Welcome2EP on Etelä-Pohjanmaalla toimiva ohjaus- ja neuvontapalvelu, jonka asiakkaita ovat Suomeen toisesta maasta muuttaneet henkilöt.
Muistathan, että myös maahanmuuttokoordinaattori/ Welcome2EP tarjoaa ohjausta maahanmuuttajille ja neuvoo yrityksiä maahanmuuttajiin ja maahanmuuttoon liittyvissä asioissa ja prosesseissa.

Alavus:
(Alavus, Kuortane, Soini, Ähtäri)
Maria Kaijankangas (Suomi, English)
+358 50 570 0111
maria.kaijankangas@alavus.fi

SeAMK Maakuntakorkeakoulun uutisia

Kevään toinen yhteishaku lähestyy

Uutena tarjonnassa verkkopainotteista sosionomi- ja sairaanhoitajakoulutusta 

Kevään 2022 toinen yhteishaku on 16.-30.3.2022. SeAMKissa on yhteishaussa jälleen runsas tarjonta; haettavana on 15 AMK-tutkintoon johtavaa ja 7 ylempään AMK-tutkintoon johtavaa tutkinto-ohjelmaa.

Seinäjoen ammattikorkeakoulussa on kevään 2022 yhteishaussa ensimmäistä kertaa mahdollisuus hakea verkkopainotteiseen opetusryhmään sosionomikoulutuksen sekä sairaanhoitajakoulutuksen monimuotototeutuksissa. Verkkopainotteisuudesta huolimatta opinnot sisältävät myös lähiopetusta ja harjoittelua, ja ovat laajuudeltaan samat koulutusten päivä- ja monimuotototeutusten kanssa.

Sairaanhoitajakoulutuksen verkkopainotteinen monimuotototeutus suunnattu maakuntaan

Sairaanhoitaja (AMK) -koulutuksen verkkopainotteinen monimuotototeutus on suunnattu maakuntaan, erityisesti Kauhavan ja Kurikan alueille. SeAMK on vuosien mittaan järjestänyt seutukuntien työvoimatarpeisin pohjautuvia tutkintokoulutuksia muun muassa Kauhajoella, Ähtärissä, Alajärvellä ja Alavudella, ja haku on nytkin avoin kaikille.

Verkkopainotteisiin sairaanhoitajaopintoihin kuuluu muun muassa aikataulutettua lähiopetusta, jota on enimmillään kahdeksan päivää kuukaudessa. Osa lähiopetuksesta toteutuu Kauhavalla tai Kurikassa sekä työpajojen ja simulaatioiden osalta Seinäjoen ammattikorkeakoulun Kampuksella.

Lue lisää:

Ota yhteyttä SeAMK Maakuntakorkeakouluun!

Terhi Ojaniemi
korkeakouluasiamies
terhi.ojaniemi@seamk.fi
puh. 040 680 7530

Koulutus- ja oppimismahdollisuuksia

SeAMKin hankkeet kouluttaa keväällä 2022

•  DIKO-hanke tavoittelee yli 54-vuotiaita yrittäjiä digitaitojen kehittämisen merkeissä: https://projektit.seamk.fi/yrittajyys-ja-kasvu/diko-digiosaamisen-kehittaminen-etela-pohjanmaan-pk-yrityksissa/
Kevätkaudella digi-iltamia järjestetään pitkin maakuntaa.

•  Pienet vastuulliset yritykset on kokonaisvaltaisen yritysvastuun kehittämisen asialla: https://projektit.seamk.fi/yrittajyys-ja-kasvu/pienet-vastuulliset-yritykset-vastuullista-kasvua/

•  Pienten yritysten ketterät strategiat on suunnattu eteläpohjalaisille mikro- ja pk-yrityksille: https://projektit.seamk.fi/yrittajyys-ja-kasvu/pienten-yritysten-ketterat-strategiat/
Vielä monta tilaisuutta tulossa kevään aikana!

•  Yrityssprintti 2022 on STRATU- ja Pienten yritysten ketterät strategiat -hankkeiden yhteistyönä järjestettävä tapahtumasarja, joka koskee koko maakuntaa: https://projektit.seamk.fi/yrittajyys-ja-kasvu/tulevaisuusorientoitunut-strategiatyo-etela-pohjanmaan-pk-yrityksissa-stratu/yrityssprintti2022/

Markkinoinnin ja asiakkuuksien johtamisen valmennusohjelma pk-yritysten avainhenkilöille

Markkinoinnin ja asiakkuuksien johtamisen valmennusohjelma pk-yritysten avainhenkilöille
Nyt on haettavana taas normaalina lähivalmennuksena Seinäjoella toteutettava:

Markkinoinnin ja asiakkuuksien johtamisen valmennusohjelma pk-yritysten avainhenkilöille

Koulutus on osa ELY-keskuksen Yritysten kehittämispalveluita, joilla vahvistetaan yritysten kilpailukykyä.

Aika:  20.4. - 21.9.2022
Paikka: Seinäjoki
Kouluttaja: Balentor Oy
Kesto: 10 valmennuspäivää + 2 yrityskohtaista konsultointipäivää/ osallistuja
Hinta: 1590 € + alv/ osallistuja

Kehitysohjelmassa keskitytään yrityksen myynnin kehittämiseen, markkinoinnin tehostamiseen, asiakkuuksien johtamiseen ja asiakaskeskeisen liiketoiminnan kehittämiseen.

Tavoitteena ovat yrityksen tuloksellisuuden parantaminen ja liikevaihdon kasvu.

Kehitysohjelma vahvistaa myös yrityksen alueellista yhteistyöverkostoa ja auttaa kohdentamaan yrityksen sisäisten resurssien käyttöä.

Balentor on erittäin kokenut ja pidetty, pitkäaikainen valmennuksien toteuttaja.

Ohjelma ja hakemuslinkki löytyvät sivuilta:
https://www.ely-keskus.fi/fi-FI/web/yritystenkehittamispalvelut/markkinoinnin-ja-asiakkuuksien-johtaminen

Vastaava ohjelma alkaa toukokuussa myös Vaasassa, jos sen aikataulu sopii paremmin. Maakuntarajalla ei ole näissä koulutuksissa väliä.

Sparrausta, uusia ideoita ja vauhtia liiketoimintaan

Vauhtia liiketoimintaan Etelä-Pohjanmaan Kasvupolulta!

Hae mukaan Etelä-Pohjanmaan Kasvupolku® -ohjelmaan!

Kasvu Openin Etelä-Pohjanmaan Kasvupolku® -sparrausohjelma on työkalu Etelä-Pohjanmaan yrityksille, jotka tavoittelevat liiketoiminnan kasvua ja kaipaavat ulkopuolista näkökulmaa siihen, miten bisneksen voi viedä seuraavalle tasolle.

Ohjelmassa saa henkilökohtaista sparrausta liiketoimintaan ja verkostoituu oman alueen yrittäjien ja valtakunnallisesti merkittävien kumppaneiden kanssa.

Kasvuyritys saa sparrausta muun muassa rahoitusosaamisen kartuttamiseen sekä yrityksen myyntiin ja markkinointiin. Sparrauksen teemat määrittelee kasvuyrittäjä. Ohjelman tavoite on sparrata jokaisen yrityksen bisnes vähintään karvan verran lähemmäksi asetettuja tavoitteita. Sparraajat ovat yrityselämän asiantuntijoita, esimerkiksi sijoittajia, myynnin ja markkinoinnin osaajia, strategian sparraajia, yrittäjiä ja kokemusjohtajia.

- Sparraajat antavat konkreettisia neuvoja ja avaavat verkostojaan. Sparraus ei siis ole vain liiketoimintamallin viilaamista vaan johdattelua potentiaalisten kumppanien ja asiakkaiden puheille, kertoo Secappin liiketoimintajohtaja Jani Lehtinen. Secapp on Vuoden kasvuyritys 2020.

Hakuaika on 14.2.-20.3.2022.

Sparraus on maksutonta kaikille mukaan valituille yrityksille. 

Alavuden Kehitys Oy on mukana kumppanina tukemassa kasvusta kiinnostuneita yrityksiä ja tarvittaessa auttaa kiinnostuneita yrittäjiä haussa sekä Kasvupolun eri vaiheissa.


 Tarjoa harjoittelupaikka tradenomiopiskelijalle!

Tue pääsyä työelämään - tarjoa työkokeilupaikka yrityksessäsi!
Nyt on nopeille hyvä tilaisuus tarjota harjoittelupaikka tradenomille, sillä taloushallinnon ja digitaalisen liiketoiminnan opiskelijat suorittavat harjoittelunsa kevätlukukaudella.

Työnantajat saavat harjoittelun kautta SeAMK:in opiskelijoista osaavaa ja potentiaalista tulevaisuuden työvoimaa, mutta heidän mukanaan myös tuoretta tietoa korkeakoulumaailmasta. Samalla työnantajille tarjoutuu ainutlaatuinen tilaisuus kehittää toimintaansa esimerkiksi hankkeiden tai opinnäytetöiden kautta. Opiskelijoiden harjoittelu on 20 opintoviikon mittainen. Käytännössä tämä tarkoittaa noin viiden kuukauden työaikaa.

Opiskelijat suorittavat harjoittelunsa eri organisaatioissa, yrityksissä ja yhdistyksissä, luoden kontakteja työelämään. Harjoittelun tarkoituksena on myös, että opiskelija perehtyy omaan alaansa todellisessa työympäristössä ja oppii soveltamaan oppimaansa käytännössä.

•  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

PestuuMarkkinat.fi -palvelu etsii myös työkokeilupaikkoja yhteistyössä työllisyyden kuntakokeilun, TE-palveluiden (Kuortane ja Ähtäri), etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan kanssa etsii työkokeilupaikkoja Ähtärin, Soinin, Kuortaneen ja Alavuden alueen yrityksistä.

Mikäli voisit tarjota harjoittelu- tai työkokeilupaikan yrityksessäsi, ota  yhteyttä yhteyshenkilönä toimivaan Pestuumarkkinat-palvelun meklariin Piia Korhoseen, p. 050 593 6210, piia.korhonen@fasadi.com

Etelä-Pohjanmaan yrityspalveluiden ajankohtaisia aamukaffeja
Etelä-Pohjanmaan Yrityspalvelukeskus järjestää:

Keskiviikkona 23.2.2022 klo 8.15 rekrykaffit teemalla "Mistä ja miten kansainvälisiä osaajia eteläpohjalaisiin yrityksiin".

Erittäin ajankohtainen teema eteläpohjalaisille osaavan työvoiman saatavuuden haasteen kanssa kipuileville yrityksille. 

Torstaina 24.2.2022 klo 8.00 alkaen Aamukahviwebinaari aiheesta "Muutoksen johtaminen pk-yrityksessä".

Kouluttajana TkT Jouni Juuri Consulting Oy. Tilaisuus on maksuton, järjestäjänä Työstä hyvinvointia ja kilpailuetua Etelä-Pohjanmaalle -hanke. 

•  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Nämä ja paljon muita yrittäjille suunnattuja tapahtumia ja tilaisuuksia
> > YrityspalvelutEP-teemasivun tapahtumalistalta ja suorat linkit lisätietoihin, ilmoittautumisiin jne.

Yrittäjä - hyödynnä koko alueen tarjonta!

 Alavuden kaupungin hankintailta

torstaina 10.3.2022 klo 18 alkaen Huhtamäki-salissa

Tervetuloa Alavuden kaupungin hankintailtaan!

Tilaisuus on avoin kaikille alavutelaisille yrittäjille.

Tilaisuus järjestetään torstaina 10.3.2022 klo 18 alkaen
Alavuden elinkeinotalolla, Huhtamäki-salissa, osoite Okslammintie 9.

Mukana kaupungin hankinnoista vastaavia viranhaltijoita.
Lisätietoa tulossa vielä lähempänä tilaisuutta.

 Matka Elmia Production Fairs -messuille

Jonköpingiin, Ruotsiin toukokuussa 

Olisitko kiinnostunut lähtemään Alavuden Kehityksen järjestämälle messumatkalle Ruotsin Jonköpingiin Elmia Productions Fairs -messuille?

Teollisentuotannon messut keskittyvät hitsaukseen, ohutlevyvalmistukseen, 3D-tulostukseen, muoviosien valmistukseen, teollisuusautomaatioon ja työstökoneisiin.

Alustava matka-aikataulu 9.-11.5.2022, messuihin aikaa tutustua koko päivä 10.5.

Matka omakustannushintaan, hinta määräytyy osallistujamäärän mukaan. Matka laskutetaan osallistujilta jälkikäteen. 

Ilmoita kiinnostuksesi messumatkasta:
Mauri Haapasaari, Alavuden Kehitys Oy
puh. 040 6613 552
mauri.haapasaari@fasadi.com


Täällä yrityksesi kannattaa olla mukana

Yrittäjät Areenalla -messut 23.-24.4.2022
23.-24.4.2022 Alavus Areenalla järjestetään viidennet Yrittäjät Areenalla -messut. Tapahtuma tarjoaa erinomaisen tilaisuuden tuotteiden ja palveluiden esittelyyn ja myymiseen. Yleisöodotuksena on noin 5 000 kävijää.

Näytteilleasettajiksi ovat lämpimästi tervetulleita kaikki yritykset ja yhteisöt koko Etelä-Pohjanmaan alueelta ja kauempaakin.

Alavus Areena tarjoaa loistavat tilat noin 200 näytteilleasettajalle.
Vaihtoehtoina erilaisten tuotteiden ja palveluiden esille tuomiseen ovat messuosasto, toripöytä tai ulkopaikka. Osastohinnat ovat perinteiseen tapaan näytteilleasettajaystävälliset.

Ohjelmalavalla nähdään muun muassa upea Lola Odusoga.

Messuyleisöä ja näytteilleasettajia palvelee hallissa myös messuravintola, josta vastaa Ravintola Wagner. Myös yläkerran tasanteella olevassa kahviossa voi levähtää hetkisen vaikkapa kahvikupin äärellä.

Messut ovat avoinna lauantaina 23.4. klo 10-17 ja sunnuntaina 24.4. klo 10-17. Sisäänpääsymaksu 8 euroa, alle 10-vuotiaat maksutta.

Messujärjestäjinä toimivat Alavuden Yrittäjät ry, Töysän Yrittäjät ry, Alavuden kaupunki ja Alavuden Kehitys Oy.

Messujen pääyhteistyökumppaneina ovat OP Alavus, LähiTapiola Etelä-Pohjanmaa ja Koillis-Satakunnan Sähkö Oy.


Kaikissa messuihin liittyvissä asioissa voit myös ottaa yhteyttä messupäällikköön:
Emilia Etula, puh. 050 466 3558, 
emilia.etula@fasadi.com

 Osallistu seutukaupunkien vetovoimatutkimukseen

Onko Alavudella vetovoimaa? Mitkä ovat Alavuden parhaita ominaisuuksia?

Alavus kuuluu Seutukaupunkiverkostoon, joka toteuttaa vetovoimatutkimuksen.

Osallistu tutkimukseen ja arvioi oman kotikaupunkisi vetovoimaisuutta ja imagoa. Tutkimustulosten avulla saadaan arvokasta tietoa siitä, mikä on kaupungin tämänhetkinen tunnettuus ja vetovoimatekijät sekä välineitä siihen, kuinka voitaisiin tehdä toimenpiteitä alueen elinvoimaisuuden lisäämiseksi!

Lomakkeen täyttämiseen kuluu n. 5 minuuttia.


 Muista myös nämä!

Ilmoittamalla yrityksesi tiedot Alavuden kaupungin pienhankintapalveluun varmistat, että saat tiedot kaupungin pienhankinnoista.

Voit kirjata perustietojen lisäksi yrityksesi tarjoamat tuotteet ja palvelut. Mukana oleminen ja tietojen päivittäminen on yrittäjälle maksutonta.

Maksuttoman palvelun kautta voit ilmoittaa vapaana olevat vuokrattavat tai myytävät tilat. Palvelu on tarkoitettu kaikkien toimijoiden, niin yritysten kuin yksityishenkilöiden käyttöön.

Sinua ja yritystäsi varten!

Alavuden Kehitys Oy
Yrityskehitys Fasadi

Taitotie 1, 63300 ALAVUS

Puhelinvaihde +358 (0)6 2525 1000

info@fasadi.com

Osoitelähde: Kuusiokuntien yritys- ja palveluhakemisto
Kotisivut
www.fasadi.com

Facebook
Uutiskirje 1/ 2022
18.2.2022