Alavuden Kehitys - Kustannustuki III ja sulkemiskorvaus
Alavuden Kehitys Oy, Yrityskehitys Fasadi

Alavuden Kehitys Oy:n uutiskirje 26.4.2021

Kustannustuen kolmannen kierroksen hakuaika alkaa 27.4. | Sulkemiskorvauksen haku avautuu 12.5.

Yleisttä tietoa kustannustuesta

Kustannustuki III:n haku aukeaa 27.4.2021

Tukea haetaan Valtiokonttorin sähköisen asiointipalvelun kautta. Kustannustukea voi hakea 23.6.2021 asti.

>> www.haekustannustukea.fi

Kustannustuki on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on pudonnut merkittävästi koronapandemian vuoksi ja joilla on vaikeasti sopeutettavia tukikauteen (1.11.2020–28.2.2021) kohdistuvia palkka- ja muita kuluja. Kustannustuki sisältää pienyrittäjätuen, jonka piirissä ovat MYÖS YKSINYRITTÄJÄT.

Hae kustannustukea, jos
yrityksen oma liikevaihto on alentunut yli 30 prosenttia vertailuajankohtaan (1.11.2019–28.2.2020) nähden
yrityksellä on vähintään 2 000 euron verran kustannuksia tukikaudelta
yrityksellä on y-tunnus

Yrityksen oman liikevaihdon lisäksi Valtiokonttori arvioi yrityksen toimialan liikevaihdon laskua, kuten aiemmillakin hakukierroksilla. Jos toimialan liikevaihto on laskenut vähintään 10 prosenttia tukikaudella, yritys voi hakea kustannustukea ilman lisäperusteluja, jos muut tuen ehdot täyttyvät.

Valtiokonttori kertoo, että toimialarajauksen ulkopuolelle jäävät yritykset voivat hakea tukea perustelemalla, että liikevaihdon lasku johtuu pandemiasta. Molemmissa tapauksissa hakijan pitää täyttää muut laissa säädetyt tuen myöntämisen edellytykset.

Miten haetaan?

Kustannustukea haetaan Valtiokonttorin sähköisessä asiointipalvelussa. Asiointipalvelu ohjaa hakemuksen täyttämisessä. Hakemuksen voi myös tallentaa luonnokseksi ja jatkaa täyttämistä myöhemmin. Hakemukseen ei tarvita liitteitä.

Mitä tietoja tuen hakemista varten on toimitettava?

Hakemukselle tulee täyttää yrityksen perustiedot, pandemia- ja normaalikauden liikevaihtotiedot, mikäli niitä ei ole saatavissa suoraan Verohallinnolta yrityksen alv-ilmoitusten perusteella. Toiminimiyrittäjä ilmoittaa YEL-vuosityötulon, YEL-maksun ja sairausvakuutusmaksun tiedot. Kaikki tukea hakevat ilmoittavat tukikauden (1.11.2020–28.2.2021) joustamattomien kulujen ja menetysten tiedot (kulun tyyppi ja määrä, esim. vuokra) ja koronapandemiaan liittyvien vakuutuskorvausten tiedot, jos ne korvaavat tukikauden vahinkoja sekä EU:n puitetukiohjelman mukaisten tukien tiedot.

Valtiokonttori saa ALV-velvollisten liikevaihtotiedon suoraan verottajalta. Sellaiset toimijat, jotka eivät ole alv-velvollisia ilmoittavat tulot hakemuksessa.

Joustamattomat kulut

Hakemukseen tarvitaan tiedot joustamattomista kuluista (pitkä tuloslaskelma) 1.11.2020-28.2.2021. Pitkästä tuloslaskelmasta kulutiedot löytyvät helposti ja se helpottaa hakemuksen täyttämistä. Saat sen esim. tilitoimistostasi. Liitteenä sitä ei tarvita, eikä hakemukseen tarvita muitakaan liitteitä.

Kulun maksu on voinut tapahtua edellä mainitun ajan ulkopuolellakin, mutta jos kulu on jaksotettu ko. aikavälille, voi sen hakea. Jotta tukea voi saada, kuluja pitää olla tuolla ajanjaksolla vähintään 2000 €.

Esimerkkejä joustamattomista kuluista:
• Tilavuokrat ja hoitovastikkeet
• Varastovuokrat
• Sähkö, vesi ja kaasu
• Jätehuolto
• Vartiointi, aulapalvelu ja turvallisuusjärjestelmät
• Isännöinti, kiinteistönhuolto ja siivous
• Kiinteistöverot
• Liiketoiminnassa käytettyjen liikennevälineiden ajoneuvoverot
• Laite-, esine- ja ohjelmistovuokrat (myös leasing-maksut)
• Käyttöoikeuskorvaukset ja lisenssimaksut
• Pitkäaikaisten markkinointisopimusten kulut
• Taloushallinto, kirjanpito ja tilintarkastus
• Konsernin hallinnointipalkkio
• Lupa- ja muut viranomaismaksut
• Jäsenmaksut
• Puhelinliittymät
• Tietoliikenne
• Lakisääteisten ja muiden välttämättömien vakuutusten maksut
• Omistuskiinteistön ja liiketoimintaa varten hankitun käyttöomaisuuden lainakorot

Toiminimiyrittäjien ja henkilöyhtiön vastuunalaisten yhtiömiesten osalta palkkakuluiksi hyväksytään yrittäjän eläkevakuutusta varten vahvistettu työtulo. Lisäksi hyväksytään YEL-vakuutusmaksu ja sairausvakuutusmaksu yrityksen ilmoituksen mukaan.

Muilla palkkatiedot tulevat palkkarekisteristä.

Sulkemiskorvauksen haku avautuu 12.5.2021

Sulkemiskorvauksen haku alkaa 12.5.
Yritykset hakevat sulkemiskorvausta Valtiokonttorin verkkosivuilta sähköisestä asiointipalvelusta. Asiointipalvelussa yritys täyttää hakemuksen sulkemiskorvausta varten.

Sulkemiskorvausta täytyy hakea neljän kuukauden sisällä sen kuukauden päättymisestä, jona yritys on saanut avata toimitilansa.

Sulkemiskorvausta voivat hakea mikroyritykset ja pienyritykset, joiden tilat on suljettu asiakkailta lain tai viranomaisen määräyksestä koronaepidemian aikana. Mikroyrityksiä ovat alle 10 henkilön yritykset ja pienyrityksiä alle 50 henkilön yritykset. Suurempien yritysten sulkemiskorvausta suunnitellaan.

Korvausta voidaan maksaa ravintoloille, muille ravitsemusyrityksille sekä yrityksille, jotka kunta tai aluehallintovirasto on sulkenut tartuntatautilain perusteella. Näitä yrityksiä ovat esimerkiksi liikunta- ja urheilutilat, kuntosalit, yleiset saunat, uimahallit ja kylpylät sekä sisäleikkipuistot.

Suljetut yritykset voivat hakea myös kustannustukea.

Jos yrityksen asiakasmäärää on rajoitettu, mutta sen toimitiloja ei ole suljettu kokonaan, yritys ei voi saada sulkemiskorvausta.

Lue lisää sulkemiskorvauksesta Valtiokonttorin sivuilta:

Yhteystietomme - ota yhteyttä!

Ota rohkeasti yhteyttä Alavuden Kehitykseen!
Ota rohkeasti yhteyttä, jos koronatukiasioista herää kysymyksiä! 

Neuvontamme on maksutonta ja täysin luottamuksellista.

• Mauri Haapasaari, yritysasiantuntija, puh. 040 661 3552
• Ulla Koivisto, toimitusjohtaja, puh. 044 550 0974

etunimi.sukunimi@fasadi.com

Mahdollisuus asioida myös esim. Skypen tai Teams-sovelluksen kautta.

Alavuden Kehitys Oy
Yrityskehitys Fasadi

Taitotie 1, 63300 ALAVUS

Puh. +358 (0)6 2525 1711

info@fasadi.com

Osoitelähde: Kuusiokuntien yritys- ja palveluhakemisto
Kotisivut
www.fasadi.com

Facebook
Uutiskirje 5/ 2021
26.4.2021